Na aanmelding kom ik langs voor een huisbezoek en ga ik met u in gesprek over welke activiteiten u belangrijk vindt. Ik observeer tijdens dagelijkse handeling en samen met u bepaal ik de doelen.

Na overleg met u neem ik indien nodig contact op met andere betrokkenen zoals een huisarts of fysiotherapeut.
Als ergotherapeut kan ik advies geven over hulpmiddelen en woningaanpassingen of trainingen geven zodat u uw activiteiten weer zelf kunt uitvoeren. Tijdens de behandeling evalueren we de doelen en stellen we deze bij. Na afronding stuur ik een rapportage naar uw huisarts.

Klachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken of een klacht hebben dan kunt u dit met mij bespreken. In overleg kunnen we kijken of we tot elkaar kunnen komen. U kunt u klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie Paramedici.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er worden eisen gesteld aan:
– Administratie
– Declaratie bij de zorgverzekeraars
– Communicatie

In uw dossier worden uw algemene gegevens genoteerd. Deze worden in het kader van de wetgeving 15 jaar bewaard.
De praktijk heeft een elektronisch beveiligd patiƫntendossier. Voor uw gegevens met anderen worden gedeeld wordt u om toestemming gevraagd. U heeft recht op inzage in uw dossier, het recht om gegevens te veranderen en het recht om uw dossier te laten vernietigen (binnen 3 maanden na schriftelijk verzoek).