Na aanmelding kom ik langs voor een huisbezoek en ga ik met u in gesprek over uw hulpvraag.

U geeft aan welke activiteiten u belangrijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. Ik observeer tijdens dagelijkse handelingen en samen met u bepaal ik de doelen. We stellen samen vast waar u aan wilt werken en hoe u dat gaat doen. Ik vind het belangrijk dat u zelf regie houdt over uw leven.

Na overleg met u neem ik indien nodig contact op met andere betrokkenen zoals een huisarts of fysiotherapeut.

Als ergotherapeut kan ik advies geven over hulpmiddelen en woningaanpassingen of trainingen geven zodat u uw activiteiten weer zelf kunt uitvoeren. Bij aanvragen bij de gemeente (WMO) of zorgverzekeraar kunnen zij voor inhoudelijke vragen bij mij terecht. U of uw familie blijft voor deze instanties altijd zelf de eerste contactpersoon.

Klachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken of een klacht hebben dan kunt u dit met mij bespreken. In overleg kunnen we kijken of we tot elkaar kunnen komen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u, uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Paramedici.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er worden eisen gesteld aan:
– Administratie
– Declaratie bij de zorgverzekeraars
– Communicatie

In uw dossier worden uw algemene gegevens genoteerd. Deze worden in het kader van de wetgeving 15 jaar bewaard.
De praktijk heeft een elektronisch beveiligd patiƫntendossier. Voor uw gegevens met anderen worden gedeeld wordt u om toestemming gevraagd. U heeft recht op inzage in uw dossier, het recht om gegevens te veranderen en het recht om uw dossier te laten vernietigen (binnen 3 maanden na schriftelijk verzoek).