Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar:

Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer. Hiervoor kunt u uw eigen polis raadplegen.

Uw eigen risico en uw vrijwillig eigen risico worden wel eerst aangesproken (bij 18 jaar en ouder).

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract. U hoeft dan zelf niet te declareren. De vergoeding kan verschillen per situatie. Graag licht ik dit toe.

Behandeling commercieel:

Behandeling per uur € 95,00. Toeslag aan huis per afspraak € 27,50.

Werkplekadvies:

Per uur € 95,00 euro excl 21% btw. Reiskosten € 0,35 praktijk – locatie (retour).

Verwijzing of directe toegankelijkheid (DTE)

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht bij Ergotherapiepraktijk Lettinga.

De praktijk is direct toegankelijk (DTE). Voordat verdere behandeling of advisering plaats vindt, wordt er eerst een DTE screening afgenomen. Hierbij wordt geïnventariseerd of er een ergotherapeutische vraag is en of een verwijzing nodig is. De uitkomst van de screening wordt met u besproken en na toestemming wordt de uitkomst met uw huisarts besproken. Het kan zijn dat na een DTE screening alsnog een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk is.

Identificatieplicht

Tijdens de eerste afspraak zullen uw gegevens worden genoteerd. Voor aanvang van de zorg is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs laat zien zodat ik kan controleren of u bij uw BSN nummer hoort. Dit om fraude te voorkomen.