Wat is ergotherapie

Wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen kun je terecht bij een ergotherapeut voor praktisch advies en training. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over zelfverzorging, vrije tijd, school of werk.

Een ergotherapeut

 • geeft praktische adviezen over dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, mobiliteit en huishouding.
 • geeft praktische adviezen op het gebied van werk, computergebruik en zithouding.
 • kan advies geven over het uitvoeren van activiteiten na het doormaken van Covid-19/corona.
 • geeft praktische adviezen over schoolse vaardigheden zoals schrijven of digitaal werken.
 • geeft advies aan kinderen over bijvoorbeeld aankleden, veteren en taakaanpak.
 • geeft advies en denkt mee bij vragen over belasting en belastbaarheid.
 • kan werkplekadvies geven.
 • kan adviseren bij de aanschaf of de aanvraag van hulpmiddelen en het gebruik daarvan.
 • geeft adviezen over zitten, zithouding en stoelen.
 • geeft voorlichting aan het cliëntsysteem zoals de mantelzorger, school of wijkteams over bijvoorbeeld transfers, hulpmiddelen of ergonomie.
 • werkt multidisciplinair en overlegt met andere betrokken hulpverleners.
 • verwijst indien nodig door naar een andere zorgverlener.

Dit is ergotherapie.

Door: Ergotherapie Nederland

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.
Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan.

De behandeling kan bestaan uit:

 • oefenen
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
 • het inzetten van een hulpmiddel
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen.

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

bron: www.ergotherapie.nl

Belasting – belastbaarheid

Belasting – belastbaarheid na Covid 19.

Ik kan de activiteiten niet meer uitvoeren zoals ik zou willen. Hoe kan ik mijn energie beter verdelen over de dag?

Ik heb corona gehad. Ik heb geen energie meer voor mijn gewone activiteiten. Hoe kan ik dit aanpakken?

Inzicht en advies over belasting-belastbaarheid en het samen nadenken over welke activiteiten belangrijk zijn, zorgen ervoor dat u uw activiteiten anders gaat bekijken en kunt besluiten welke activiteiten voor u belangrijk zijn. Door prioriteiten te stellen, keuzes te maken voor activiteit en ontspanning ontstaat een betere energieverdeling.

Schoolse vaardigheden

Als u kind wat meer tijd nodig heeft om schoolse vaardigheden te leren en 1 op 1 aandacht nodig heeft, kunt u bij mij terecht om samen te oefenen op bijvoorbeeld knippen of schrijven. Dit gebeurt altijd in overleg met school. School en de leerkracht van uw kind hebben de eerste verantwoordelijkheid om binnen de mogelijkheden van school te oefenen en advies te vragen aan bijvoorbeeld Cedin. Soms is dit echter niet voldoende. Dan kunt u bij mij terecht. Samen kijken we hoe het gaat en wat er nodig is. Is dit extra oefenen of toch een andere schaar? Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Ergotherapiepraktijk Lettinga - Advies en training bij computergebruik

Covid 19

I.v.m. de nieuwe maatregelen zullen afspraken waar mogelijk online plaats

Advies en training bij computer/laptop, telefoon/smartphone of iPad gebruik

Ik geef ook advies en training in het werken op een computer, laptop, MacBook, iPad of mobiele telefoon/smartphone (Android of Apple).

Denk hierbij bij kinderen aan:

 • ondersteuning bij het leren typen
 • werken in digitale schoolboeken (PDF en/of dyslexiesoftware)
 • gebruik sneltoetsen
 • gebruik van spraak en vergroting

Denk hierbij bij volwassen aan:

 • instellen van de telefoon zodat het lezen makkelijker gaat
 • het laten voorlezen van e-mailberichten of andere berichten
 • het aflezen van het beeldscherm van de computer/laptop
 • het vergroten van de muisaanwijzer
 • het laten voorlezen van tekst op de computer
 • het efficiënt inrichten van de computer/laptop

 

bureau met laptop

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister.

KP nummer: 79906618790.

Ik ben lid van Ergotherapie Nederland.

www.ergotherapie.nl

Samenwerking

author

Nynke Sietsche is een fijne collega om mee samen te werken. Ze denkt en handelt snel en kan goede en bruikbare feedback geven. Nieuwe dingen ziet ze als een uitdaging en zal uitdagingen altijd met beide handen grondig aanpakken. Het was fijn om samen met haar een nieuwe ICT screeningsmethode voor leerlingen met een meervoudige beperking te implementeren bij Visio. Door een grote dosis humor en overtuigingskracht kan ze bijna met iedereen samenwerken. Het werken in een omgeving met niet te begrijpen bureaucratische regels en processen is voor haar een grens. Deze geeft ze duidelijk aan, o.a. door haar eigen weg te kiezen en deze nieuwe uitdaging van het opzetten van een eigen praktijk aan te gaan.