Aanmelding – planning – vakantie

Nieuwe aanmeldingen worden gepland na 8 januari 2022.

De praktijk is gesloten van 12 december 2021 t/m 8 januari 2022.

 

Wat doet een ergotherapeut?

Wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen kun je terecht bij een ergotherapeut voor praktisch advies en training. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over zelfverzorging, vrije tijd, school of werk.

 • geeft praktische adviezen over dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, mobiliteit en huishouding.
 • geeft praktische adviezen op het gebied van werk, computergebruik en zithouding.
 • kan advies geven over het uitvoeren van activiteiten na het doormaken van Covid-19/corona.
 • geeft praktische adviezen over schoolse vaardigheden zoals schrijven of digitaal werken.
 • geeft advies aan kinderen over bijvoorbeeld aankleden, veteren en taakaanpak.
 • geeft advies en denkt mee bij vragen over belasting en belastbaarheid.
 • kan werkplekadvies geven.
 • kan adviseren bij de aanschaf of de aanvraag van hulpmiddelen en het gebruik daarvan.
 • geeft adviezen over zitten, zithouding en stoelen.
 • geeft voorlichting aan het cliëntsysteem zoals de mantelzorger, school of wijkteams over bijvoorbeeld transfers, hulpmiddelen of ergonomie.
 • werkt multidisciplinair en overlegt met andere betrokken hulpverleners.
 • verwijst indien nodig door naar een andere zorgverlener.

Wie ben ik?

Ik ben Nynke Sietsche Lettinga. Ruim 18 jaar werkzaam als ergotherapeut in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, eerste lijn en cliënten met visuele problematiek.

Werkwijze

Na aanmelding kom ik langs voor een huisbezoek en ga ik met u in gesprek over uw hulpvraag.

U geeft aan welke activiteiten u belangrijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. Ik observeer tijdens dagelijkse handelingen en samen met u bepaal ik de doelen. We stellen samen vast waar u aan wilt werken en hoe u dat gaat doen. Ik vind het belangrijk dat u zelf regie houdt over uw leven. We bespreken waar u ondersteuning en hulp bij nodig heeft en wat ik u daarin kan bieden en wat niet.

Als ergotherapeut kan ik advies geven over hulpmiddelen en woningaanpassingen of trainingen geven zodat u uw activiteiten weer zelf kunt uitvoeren. Bij aanvragen bij de gemeente (WMO) of zorgverzekeraar kunnen zij voor inhoudelijke vragen bij mij terecht.

U of uw familie blijft altijd zelf de eerste contactpersoon voor bijvoorbeeld de WMO, andere zorgverleners of leveranciers van hulpmiddelen.

Na overleg met u neem ik indien nodig contact op met andere betrokkenen zoals een huisarts of fysiotherapeut.

Vergoeding en verwijzing

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar:

Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer. Hiervoor kunt u uw eigen polis raadplegen.

Uw eigen risico en uw vrijwillig eigen risico worden wel eerst aangesproken (bij 18 jaar en ouder).

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract. U hoeft dan zelf niet te declareren. De vergoeding kan verschillen per situatie. Graag licht ik dit toe.

Behandeling commercieel:

Behandeling per uur € 78,00. Toeslag aan huis per afspraak € 27,50.

Werkplekadvies:

Per uur €75,00 euro excl 21% btw. Reiskosten € 0,28 praktijk – locatie (retour).

Verwijzing of directe toegankelijkheid (DTE)

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht bij Ergotherapiepraktijk Lettinga.

De praktijk is direct toegankelijk (DTE). Voordat verdere behandeling of advisering plaats vindt, wordt er eerst een DTE screening afgenomen. Hierbij wordt geïnventariseerd of er een ergotherapeutische vraag is en of een verwijzing nodig is. De uitkomst van de screening wordt met u besproken en na toestemming wordt de uitkomst met uw huisarts besproken. Het kan zijn dat na een DTE screening alsnog een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk is.

Bij Covid-19 is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Identificatieplicht

Tijdens de eerste afspraak zullen uw gegevens worden genoteerd. Voor aanvang van de zorg is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs laat zien zodat ik kan controleren of u bij uw BSN nummer hoort. Dit om fraude te voorkomen.

 

laptop op tafel

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister.

KP nummer: 79906618790.

Ik ben lid van Ergotherapie Nederland.

www.ergotherapie.nl

Klachten en AGV

Klachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn over bepaalde zaken of een klacht hebben dan kunt u dit met mij bespreken. In overleg kunnen we kijken of we tot elkaar kunnen komen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u, uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Paramedici.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er worden eisen gesteld aan:
– Administratie
– Declaratie bij de zorgverzekeraars
– Communicatie

In uw dossier worden uw algemene gegevens genoteerd. Deze worden in het kader van de wetgeving 15 jaar bewaard.
De praktijk heeft een elektronisch beveiligd patiëntendossier. Voor uw gegevens met anderen worden gedeeld wordt u om toestemming gevraagd. U heeft recht op inzage in uw dossier, het recht om gegevens te veranderen en het recht om uw dossier te laten vernietigen (binnen 3 maanden na schriftelijk verzoek).